Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

 

FÖRSKOLAN GRINDSLANTENS VÄRDEGRUND


Vårt arbete på Grindslanten utgår från respekt för varje barn som en unik människa med ett eget värde. Vi ser barn som kompetenta, tänkande individer som vi vuxna ska vara en förebild för, genom vårt förhållningssätt. Vi vill ge barnen möjlighet att växa genom att möta barnen där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga och veta att de kan påverka förskolans verksamhet och innehåll.

Vi vill också att barnen ska utveckla en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varandra och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva. Att visa empati innebär att känna medkänsla, kunna leva sig in i en annans situation och att ha omtanke om andra.

Vårt förhållningssätt ska förmedla att alla barn har lika värde men olika behov, att det inte är skillnad mellan pojkars och flickors förmågor utan att alla barn/människor har olika intressen och utgångspunkt. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att prova på olika slags lekar och aktiviteter och att få fördjupa sig i sina egna intressen. Det ska vara barnens olika behov som avgör vad vi uppmuntrar dem att göra/leka och inte vilket kön de har!