Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


DATASKYDDSPOLICY - BARN OCH FÖRÄLDRAR      

På Grindslanten är vi noga med att skydda barns, föräldrars och personals integritet.

I detta dokument beskriver vi hur vi använder personuppgifter som vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur de förvaras och hur länge vi har dem kvar. Personuppgifter kan vara namn, personnummer, adress, bilder, röst (ljud) samt uppgifter om hälsa, religion, politisk åsikt och etniska ursprung.

Ansvarig för personuppgifter på Förskolan Grindslanten är Maria Geijer, rektor.
Kontakt: Telefon 08-7440100 0703489695 maria.geijer@grindslanten.nu

Alla som vi samlar in personuppgifter om på Förskolan Grindslanten har rätt att få tillgång till och insyn i hur de behandlas hos oss och få felaktiga uppgifter rättade, vilket vi är skyldiga att göra. Om ett samtyckesavtal har skrivits på har personen rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.

Om det finns anledning till klagomål på vår hantering av personuppgifter så kan en kontakta Datainspektionen:
Tel 08-6576100                datainspektionen@datainspektionen.se

Stockholm Stads utbildningsnämnd är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i stadens datasystem där uppgifter för fristående förskolor finns med, alltså ”Min barnomsorg”.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon, annat än när det finns ett medgivande, tex att andra föräldrar kan få ens telnr. Vi använder aldrig uppgifterna i marknadsföringssyfte eller lägger ut uppgifter (bilder tex) på nätet eller i mail. Vi tillåter inte heller att tidningar/media tar bilder eller intervjuar barn.

Våra listor på barn läggs inte ut på någon server, utan finns endast lokalt på våra datorer eller i skriven form. Vi har inte heller bilder på barn på hemsidan där barn kan identifieras.

Personuppgifter – hur vi samlar dem, syfte, hur de sparas och hur länge de sparas:

Barnkort: innehåller namn, personnummer, adress, telefon.

Detta behöver vi för att kunna placera barnet på rätt avdelning, i händelse av olycka/akut situation, för att kunna söka barnomsorgspeng och verksamhetsstöd. Detta sparas i  pappersform enbart i en barnpärm som är inlåst. Uppgifterna kommer från föräldrarna själva. Barnkortet sparas så länge barnet går kvar på förskolan och föräldrar behöver meddela oss när en förändring görs, tex ny adress eller mobilnummer.

Kalender på avdelningen: innehåller namn, adress, födelsedata telnr.
Endast i pappersform. Till för personalen på avdelningen. Syfte är att lättare kunna komma i kontakt med föräldrar, tex i samband med sjukdom eller ändrad planering. Uppgifterna kommer från barnens föräldrar. Kalendern finns kvar så länge som den är aktuell; alltså ett verksamhetsår (1/9-31/8).

Mail
Mailadresser sparas i listor på vår webbserver, fsdata. Detta görs för att kunna skicka samlad info till alla föräldrar; tex veckobrev och Verksamhetsplan, samt för att kunna komma i kontakt med enskilda föräldrar. Skickar vi till grupper (Humlan- och Grodanföräldrar) använder vi hemlig kopia så att bara den egna mailadressen syns. Uppgifterna kommer från barnens föräldrar. Familjens mailadress tas bort efter ett år – detta för att vi ska kunna kontakta familjen om tex återträffar.                                                                                                                                                               

Fakturor: namn och adress
Namn på familjen och adress finns också på våra fakturor. Enligt bokföringslagen ska dessa sparas i 10 år. Därefter destrueras de. Fakturorna lämnas på barnets klädhylla och mailas inte. Vi gör också fakturalistor med familjens efternamn för att kunna redovisa kundfordringar och betalningar. Sparas också i 10 år. Uppgifterna kommer från föräldrarna och finns endast lokalt på våra datorer.

ICE-lista: namn, personnr och telnr
ICE-listor finns med när vi är på utflykt, teater mm och när vi är ute. Den skrivs och sparas på datorn lokalt samt finns med i pappersform i ryggsäcken. Finns med för att kunna ta kontakt med föräldrar eller sjukvård vid akuta situationer. Uppgifter kommer från föräldrarna. Sparas under verksamhetsåret (1/9-31/8).

Närvarolista
Närvarolistor ska föras dagligen och sparas i ett år enligt Utbildningsförvaltningen. De förs endast på papper och förvaras på barnets avdelning. Efter ett år destrueras de.

Listor på avdelningarna
Andra listor som vi har innehåller förnamn på barn och kan vara grupplistor, avdelningslistor och närvarolistor per dag/vecka. De finns för att underlätta planeringen på avdelningen och förskolan och är skrivna för hand. Slängs när de är inaktuella; tex dagens närvarolista samma dag vid stängning och grupplistor när vi inte har gruppen längre.

Känsliga uppgifter
Känsliga uppgifter kan vara gällande hälsa, religion, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Dessa listas inte. Vid kraftiga allergier skriver vi samtyckesavtal med föräldrar om att markera var medicinen är. Handlingsplaner för barn med särskilda behov sparas lokalt på en dator samt på papper i låst skåp.

Bilder
Vi tar bilder och filmar barnen i syfte att dokumentera verksamheten och barnens egna utveckling. Verktygen vi använder är kameror, Ipads och filmkamera. Bilderna sparas på Ipad och i datorn, samt tillfälligt i kamerorna. För att kunna göra det skriver vi samtyckesavtal med föräldrar. Bilderna raderas när barnet har slutat på avdelningen. Utskrift av bilderna sätter vi upp som dokumentation samt i barnens portfolio, då också förnamnen finns med.

Skriftliga dokument
Vi skriver dokument över barnens utveckling i form av utvecklingssamtal samt dokument till portfolion. Där kan det förekomma att barnens namn och bild finns, samt andra barns namn och bild. Det sparas på pc eller Ipad lokalt, samt till föräldrar i pappersform. När barnet slutar på avdelningen slängs dessa.

 

Har du några frågor kontakta gärna rektor Maria (Mia) Geijer!