Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

 

ÖPPETTIDER

Skollagen säger: Förskoleverksamhet ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamheten ska kunna tillhandahållas alla vardagar inom ramtiden 6.30 – 18.30.

Vi på Grindslanten har öppet efter våra familjers behov och ändrar öppettiderna när en eller flera familjer har ett varaktigt utökat behov av barnomsorg.

Oppentider

Oppentider2