Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


Ansöka om plats:                 

För att ansöka om plats hos oss behöver du ansöka via Stockholms stads hemsida; www.stockholm.se och logga in på ”Förskola och pedagogisk omsorg” med e-legitimation. Vi har en egen kö, men för att antalet val som du gör ska vara högst 5, så gör du dina prioriteringar via nätet.

Hos oss kan man ställa barnet i kö från 6 månaders ålder. Köordningen följer Stockholm Stads.
Vi har syskonförtur: syskon till barn som redan går på förskolan har förtur till plats.

Vi börjar arbeta med barnintaget inför augusti redan i början av vårterminen, för att få reda på vilka som fortfarande är intresserade av en plats. De första erbjudandena lämnas ut i februari - mars. Föräldrarna har en viss tid på sig på sig att svara; det syns när du loggar in på ”Förskola och pedagogisk omsorg”.

Avgiften betalas i efterskott till vårt bankgiro och följer Stockholms Stads maxtaxa, vilken baserar sig på föräldrarnas inkomster.

Har du frågor: kontakta oss genom att ringa: 08 - 744 01 00

Eller via mail: inkorg@grindslanten.nu