Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

Orgabild

ORGANISATION

Förskolan drivs av en ekonomisk förening, Förskolan Grindslanten personalkooperativ, ek. för. Den består just nu av sex medarbetare som alla har arbetat här i minst 10 år.

Förskolan har funnits i kommunal regi sedan 1983 och vi har drivit den sedan nov 2007.

Alla sex medlemmar är också styrelseledamöter för den ekonomiska föreningen. Vi har styrelsemöten tre gånger om året, samt föreningsstämma på hösten. Vårt verksamhetsår sträcker sig från 1 sept. till 31 aug., då det stämmer bäst överens med vår verksamhet. I augusti slutar ju barn för att börja skolan och vi tar in nya barn från kön.

 

Ansvarsområden:

Orgabild2