Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Verksamhetsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

 

Köregler:

Förskolan Grindslanten har en egen kö.  Förskolan är öppen för alla barn som har rätt till plats i barnomsorg i Stockholms stad, men vänder sig i första hand till barn som bor i Hägersten. Från 6 månaders ålder kan man ställa barnet i kö.

Föräldrar, som vill ställa sitt barn i kö hos oss, behöver from 20141003 gå in på www.stockholm.se och ”Min barnomsorg” för att ansöka om plats. Det krävs e-legitimation för att göra detta. Föräldrar gör sina prioriteringar i ”Min barnomsorg” och kan där ange vilken prioritet Grindslanten har för dem.

Kö-ordningen är enbart efter anmälningsdatum, alltså dagen som anmälan görs. Vid samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.
Förskolan har syskonförtur, vilket innebär att syskon till barn som redan går på förskolan har förtur till plats. Ordningen för syskonförtur går efter ålder på småsyskonet.
Humlan tar emot barn i åldrarna 1-2 år och Grodan tar emot barn i åldrarna 3-5 år. Barnen som är placerade på Humlan har förtur till plats på Grodan när det blir platser lediga där. Vi strävar efter en jämn åldersfördelning samt jämn fördelning mellan könen; därför kan undantag från köordningen göras vid risk för snedfördelning.

Den vanligaste tiden för barnintag är augusti, när 6-åringarna skrivs in i skolan. Vi omfattas inte av Stockholms Stads platsgaranti eller överflyttningsregler. Erbjudan skickas ut genom Stockholms Stads webbsystem i första hand.