Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

inskolning

INSKOLNING

Vi på Grindslanten har intensivinskolning, ibland kallad tredagarsinskolning. Detta innebär att föräldrarna deltar i inskolningen och är med sitt barn under minst tre dagar av inskolningen. Detta gäller båda avdelningarna och även om man har gått på en annan förskola.

Innan inskolningen börjar vill vi gärna komma hem för att möta barnet i den trygga hemmiljön. Föräldrarna måste självklart avgöra detta, men vi har mycket god erfarenhet av det! Vi brukar komma hem till både små och stora barn – särskilt de äldre barnen brukar minnas detta med glädje!

Vi börjar med en kortare dag för de minsta barnen, 9-12. De som ska börja på syskonavdelningen Grodan orkar oftast med en hel dag, men vi anpassar oss helt efter barnets behov. De andra dagarna räknar vi med att barnet ska vistas på förskolan mellan
kl. 9-15, men bara om det är meningsfullt och givande för barnet. Det är bättre att gå hem lite tidigare och ha en positiv upplevelse än att stanna fast man är jättetrött!
Efter tre dagar brukar föräldrarna kunna lämna sitt barn på förskolan, som längst mellan 9 - 15.  Vecka två vill vi att barnen har korta dagar, helst 9-15.

När man använder sig av den här typen av inskolning lär barnen känna miljön med hjälp av sina föräldrar. Det leder till att förskolan blir ”godkänd” av föräldrarna, i barnens ögon, som en trygg plats att vara på. Barnen och föräldrarna får chansen att lära känna både barn, pedagoger samt andra föräldrar under denna tid och barnen blir vana vid förskolans rutiner. Det blir en liten inblick i förskolans verksamhet för föräldrarna också.

inskolning2